Privacy statement  Psycholoog.nl 

Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2022.  

Psycholoog.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website en haar psychologenpraktijk. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze website en/of diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Op deze pagina informeren we je daarom over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten. Ook vertellen we waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de gebruikservaring hiermee verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@psycholoog.nl. 

Psycholoog.nl is een handelsnaam van Drie60.com B.V. Drie60.com B.V., gevestigd te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.psycholoog.nl, telefoonnummer: 06-20405254. Hierna wordt steeds ‘Psycholoog.nl’ gebruikt, maar daar kan ook Drie60.com B.V. gelezen worden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Met het registreren van gegevens van bezoekers van deze website wil Psycholoog.nl de effectiviteit van haar website en haar diensten verbeteren. Psycholoog.nl. verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming, op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld, tenzij hiervoor toestemming is gegeven of dit voortvloeit uit onze overeenkomst. Psycholoog.nl gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Je gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, via de website of door middel van contactformulieren. Psycholoog.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

 • Mensen die interesse tonen in onze diensten en in contact met ons treden 
 • Onze cliënten en hun naasten en/of vertegenwoordiger  
 • Websitebezoekers 
 • Personen waarvan we de gegevens verwerken op basis van een overeenkomst 
 • Psychologen  
 • Sollicitanten 


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

 • Voor- en achternaam 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
 • Internetbrowser en apparaat type  


Van psychologen die een profiel aanmaken op onze website verwerken wij de volgende gegevens:
 

 • Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, zoals adres en kvk-nummer 
 • Correspondentiegegevens zoals e-mail en telefoonnummer 
 • Naam en contactgegevens van de contactpersoon 
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie 
 • (Registratie)gegevens van de psycholoog, zoals een BIG-nummer en een geboortedatum, welke talen iemand spreekt en een foto.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Psycholoog.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:  

– Psychische gezondheid en eventuele andere relevante medische gegevens. 
 

Wie ontvangen uw gegevens? 

Psycholoog.nl, de psycholoog die u heeft uitgekozen via onze website, eventuele derden wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, op grond van toestemming of op grond van de wet.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

Psycholoog.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Psycholoog.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Psycholoog.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van cookies, Google Analytics of Google Ads of vergelijkbare partijen. Hiermee kunnen wij tevens onze website optimaliseren om deze voor u toegankelijk en overzichtelijk te houden.  
 • De gegevens van uw bedrijf hebben wij nodig om uw profiel op de website te kunnen plaatsen en uw profiel bij zoekresultaten naar voren te laten komen. Dit is onderdeel van de overeenkomst en bij het aanmaken van een profiel stemt u hier uitdrukkelijk mee in. 
 • Tevens gebruiken wij uw contactgegevens om cliënten door te sturen naar uw praktijk voor het maken van een afspraak. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 • Wij verwerken uw betaalgegevens zodat we uw betalingen kunnen verwerken in onze administratie. Daarvoor worden de gegevens van de contactpersoon opgeslagen alsmede de adresgegevens voor de factuur. 
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe dienst die mogelijk interessant voor u is. 
 • Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan noodzakelijk is in het kader van de genoemde doeleinden. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden, kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden en in verband met juridische zaken en verjaringstermijnen. 

Grondslagen voor verwerking 

We verwerken persoonsgegevens die: 

 1. Noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst 
 1. Verwerkt worden met uitdrukkelijke toestemming 
 1. Op grond van een wettelijke plicht worden verwerkt 
 1. Noodzakelijk verwerkt worden ten aanzien van een goede bedrijfsvoering, denk aan het verwerken van de gegevens van de verzekering 
 1. Noodzakelijk zijn ter bescherming van vitale belangen 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Psycholoog.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Psycholoog.nl) tussen zit.   
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Psycholoog.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na elke vernieuwde interactie, bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 12 maanden, tenzij ter uitvoering van een wettelijke plicht langer bewaren verplicht is, bijvoorbeeld in verband met de fiscale bewaartermijnen. Na het invullen van een contactformulier bij een desbetreffende psycholoog bewaren wij uw contactaanvraag maximaal 1 maand.  

De gegevens van een bedrijf wat een profiel op onze website heeft aangemaakt of waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten, worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang het bedrijf/de psycholoog het profiel geactiveerd heeft. Bij het verwijderen van een profiel verwijderen wij ook de gegevens die wij niet hoeven te bewaren op grond van een wettelijke plicht, administratieve bewaartermijnen, juridische kwesties of vervaltermijnen.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Psycholoog.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, administratieve bewaartermijnen, juridische kwesties of vervaltermijnen. Psycholoog.nl verstrekt jouw persoonsgegevens aan de psycholoog wanneer er voor onze dienstverlening wordt gekozen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Psycholoog.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Psycholoog.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Uw rechten 

U heeft het recht op grond van artikel 4 AVG om kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Tevens kunt u verzoeken om deze gegevens te verwijderen, aan te passen, te vergeten of te beperken. Verder kunt u uw toestemming tot bewaring intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek dient Psycholoog.nl hier medewerking aan te verlenen. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan vermeld in dit privacy statement. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@psycholoog.nl. Psycholoog.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Psycholoog.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen bieden een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, en rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@psycholoog.nl